TAGA  Harmony
Elektronika
Kondycjonery i filtry

PC-5000


Opis

Sieć elektryczna w naszych domach lub miejscach pracy narażona jest na różne zakłócenia np. elektromagnetyczne (EMI) generowane przez urządzenia podłączone do tej samej sieci (lodówki, kondycjonery, komputery itp.). Te zakłócenia powstają nie tylko wewnątrz domu lub biura, ale także we wszystkich urządzeniach znajdujących się w budynku lub poza nim, a także mogą się różnić w zależności od pory dnia lub tygodnia, kiedy zmienia się natężenie ruchu w sieci elektrycznej.

Wszystkie te zakłócenia, które nazywamy szumami, maja bardzo negatywny wpływ na źródła zasilające Twój system i generują niechciane efekty i zakłócenia. Ta „brudna” energia elektryczna może mieć negatywny wpływ na wydajność Twojego systemu audio-wideo.

Kondycjoner sieciowy TAGA Harmony to skuteczny i niezawodny sposób ochrony przed wahaniami napięcia i zakłóceniami linii (szumami), które mogą negatywnie wpłynąć na system audio-wideo. 

Dzięki kondycjonerom sieciowym z serii PC będziesz mógł cieszyć się lepszą jakością sprzętu audio i wideo.

Zanieczyszczona energia elektryczna ma również negatywny wpływ na obwody wewnętrzne i zasilacze Twojego sprzętu, a ponieważ kondycjonery z serii PC działają jako bufor między gniazdkiem ściennym, a sprzętem, pomoże to w wydłużeniu żywotności podłączonych komponentów.

Funkcje:
Niezależne grupy przełączanych i nieprzełączanych gniazd zasilania (typu Schuko) specjalnie zaprojektowanych do użytku z różnymi urządzeniami audio i wideo;
Miernik napięcia do kontroli stabilności napięcia zasilania w gniazdku ściennym;
Wykrywanie fazy pozwala wskazać nieprawidłową fazę zasilania a Przełącznik Polaryzacji łatwo ją skorygować;
Zróżnicowane dupleksowe filtrowanie zakłóceń oparte na wysokiej jakości kondensatorach klasy X i cewkach;
Toroidalny transformator dużej mocy zapewniający izolację od zakłóceń sieciowych;
Ochrona przed skokami napięcia i przepięciami w celu ochrony przed codziennymi nagłymi, wysokimi skokami energii i przejściowymi przepięciami;
Podstawowa ochrona odgromowa w celu ochrony podłączonych urządzeń przed skutkami przejściowych przepięć po uderzeniu pioruna (wprowadzonych pośrednio do sieci elektrycznej);
Wymienny przewód zasilający typu Schuko-IEC C13 daje możliwość upgrade’u systemu o kabel jakości audiofilskiej w dowolnym momencie.

Specyfikacja

Typ / Konstrukcja Kondycjoner sieciowy
Ilość gniazd Typu Schuko:
4 przełączalne
4 nieprzełączalne

4 grupy (2 gniazda każda):

Przełączalne:
I (maks 3A) źródła cyfrowe
II (maks 1A) źródła dźwięku

Nieprzełączalne:
III (maks 5A) przedwzmacniacze / akcesoria
IV (maks 5A) wzmacniacze mocy
Maks. całkowite obciążenie 14A, 3450W (łącznie dla wszystkich gniazd)

Dla każdej grupy:
Grupa I (maks 3A)
Grupa II (maks 1A)
Grupa III (maks 5A)
Grupa IV (maks 5A)
Filtr szumów -10dB ~ 55dB (2 - 100MHz)
Maks. prąd impulsu 4500A [8/20µs – jednorazowo]
Maks. skok napięcia 3000V [10ma]
Maks. napięcie progowe 775V [8/20µs]
Maks. absorpcja energii 140J [10/1000µs]
Funkcje / wyposażenie Ochrona przed przepięciami
Detektor fazy
Wskaźnik napięcia

Przewód zasilający Schuko-IEC C13
Zasilanie / zużycie energii 230V 50/60Hz
0.1W< (bez podłączonych zewnętrznych urządzeń)
Wymiary (W x S x G) 12 x 18 x 38 cm
Waga 7.5 kg / szt.

Wykończenia

Kolory
Black (aluminum) Black (aluminum)
Silver (aluminum) Silver (aluminum)