TAGA Harmony
1
06.12.2019

REKOMENDACJA DLA PRZEWODÓW TPC-TS!

"Stereo i Kolorowo" rekomenduje nasze przewody zasilania TPC-TS!

Jak wynika z powyższego zestawienia, przewody Taga Harmony testowałem w towarzystwie sprzętów z pułapu wyższo-średniego audio hi-fi - i to pomimo przecież dość budżetowej ceny tych kabli. Nie mam jednakże w tym przedmiocie żadnych uprzedzeń; nie uważam, aby mezalians cenowy w high-fidelity przekładał się na identyczny w brzmieniu. Sprzęty drogie zestawione z tanimi (i odwrotnie) grają często bardzo dobrze, o ile nie znakomicie. W aktualnym zestawieniu także taki casus wystąpił. Tym bardziej, że tytułowe TPC-TS są przewodami doskonale wykonanymi z wysokojakościowych materiałów.

Pierwsze, co się daje odczuć to to, że przewody mają bardzo neutralną charakterystykę brzmienia, a to bardzo dobrze o nich świadczy. Niczego w przekazie nie tonują, nie zamazują, nie chowają, a równolegle nie mają tendencji do przykrego wyostrzania, napastliwości czy agresywności. Podczas odsłuchów dźwięk zawsze był naturalny w sensie obojętności na podkolorowania; był w pełni ujawniany, bo nie ograniczany ani w barwie, ani w dynamice (energii grania). Można napisać, że Taga Harmony harmonizują przekaz nie powodując strat na wolumenie i strukturze dźwięku, lecz jednocześnie otwierają go na zewnątrz, powodując lepsze obrazowanie detali, pogłębienie substancji brzmienia i niejakie "uprzestrzennienie" całości horyzontu dźwiękowego.  

Co istotne, nowe TPC-TS mają dobry wpływ na barwę przekazu. Nie żeby ją zmieniały, bo to fizycznie niemożliwe, a że "czyszczą" ją z artefaktów tym samym pozwalając jej pełniej zaistnieć. Pokazać się w większej całości. Dookreślić w czasie i przestrzeni. Zrównać z tłem, umocować na rytmie, nakreślić w całościowym obrazie namacalności i fizyczności brzmienia. Barwa jest tu raczej jasna, ale jednocześnie plastyczna i wyraźna. Zaangażowana w dźwięku. Szeroka i głęboka.

...

Konkluzja
Przewody zasilające Taga Harmony TPC-TS-2m to tanie, a dobre kable. Przykładnie wykonane z wysokiej jakości materiałów - estetycznie i rzetelnie. Mają oczywisty, bo korzystny wpływ na zasilane sobą urządzenia. Poprawiają ogólny obraz muzyczny czyszcząc go z artefaktów, zwiększają głębię i nasycenie grania, mają praktyczny wpływ na ujawnianie barw instrumentów. Najwięcej dobroci przynoszą, kiedy zastosować je równolegle do całego systemu audio hi-fi, co nie jest finansowo trudne - trzy sztuki TPC-TS o długości 1 metr to wydatek 800 PLN. Nie do wiary? A jednak! Rekomendacja!