TAGA Harmony

Utylizacja produktów

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki) 

 

 


Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

 

Pozbywanie się zużytych baterii 
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

 


Ten symbol umieszczony na baterii lub na opakowaniu oznacza, że bateria dostarczona z tym produktem nie może być traktowana jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004 % ołowiu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami tego rodzaju. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć produkt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tej baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Inne Uwagi

Copyright © 2018 Polpak Poland Sp. z o.o.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany szczegółów specyfikacji i konstrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia w związku z rozwojem technicznym urządzeń.
Nie wszystkie produkty są sprzedawane we wszystkich krajach.
Rzeczywiste kolory wykończeń i wygląd produktów może różnić się od prezentowanych na tej stronie internetowej - pokazano je wyłącznie w celach poglądowych.
Instrukcje obsługi dostępne do pobrania na tej stronie są najnowszymi dostępnymi wersjami i mogą różnić się od tych dostarczonych z produktami.