TAGA Harmony
1
24.05.2022

Nowe oprogramowanie 4.6.412542.33 dla odtwarzacza sieciowego TWA-10B

Ikona strzałki pokazana za nazwą urządzenia w aplikacji sterującej wskazuje dostępność nowego oprogramowania układowego.
Stuknij na ikonę, aby zainstalować oprogramowanie.