TAGA Harmony
1
16.02.2023

Nowe oprogramowanie 4.6.504042 dla odtwarzacza sieciowego TWA-10B

Nowe oprogramowanie zapewnia wsparcie korektora, która jest wbudowana w aplikacje sterujące 4Stream i WiiM Home.

Ikona strzałki pokazana za nazwą urządzenia w aplikacji sterującej wskazuje dostępność nowego oprogramowania układowego.
Stuknij na ikonę, aby zainstalować oprogramowanie.
Może być wymagany restart urządzenia i/lub ponowna konfiguracja.