TAGA Harmony
1
26.04.2023

Nowe oprogramowanie 4.6.513849.43 dla TWA-10B

Nowe oprogramowanie dla modułu strumieniującego [4.6.513849] i MCU urządzenia [43] - usprawnia parowanie z Bluetooth, protokół modułu i API.
Po poprawnej instalacji, pojawi się monit o resecie urządzenia do ustawień fabrycznych, co należy wykonać.
Po resecie, prosimy o odłączenie urządzenia od zasilania i ponowne podłączenie oraz konfigurację połączenia z siecią.

Ikona strzałki pokazana za nazwą urządzenia w aplikacji sterującej wskazuje dostępność nowego oprogramowania układowego.
Stuknij na ikonę, aby zainstalować oprogramowanie.
Może być wymagany restart urządzenia i/lub ponowna konfiguracja.